Juridisk notat Web Apartments Vista Mar Lanzarote.

Under Lov 34/2002 av 11. juli, Tjenester Information Society og elektronisk handel, informerer vi deg om at du besöker webbplatsen under domänen www.vistamarlanzarote.com tillhör GUARDILAMA S.L., vars detaljer är följande

 • Firmanavn: GUARDILAMA S.L.
 • CIF: B35068626
 • Registreringsdetaljer: Registro Mercantil de Arrecife: Tomo 60, Libro 0, Folio 37, Sección 8, Hoja: IL-1938.
 • Adresse: Calle Las Majadas 4. 35510. Puerto del Carmen, Lanzarote. España.
 • Telefon: +34 928 51 27 96

GUARDILAMA S.L. informerer brukere av Internett-sider fra VISTA MAR vilkårene for tilgang og bruk av disse.

1.- Tilgang til og bruk av nettsiden VISTA MAR er underlagt de generelle vilkårene.

Bruken av alle websider VISTA MAR forutsetter aksept av brukeren av alle Generelle vilkår for bruk som gjelder i hver gang brukeren åpner den. VISTA MAR forbeholder seg retten til å endre når som helst disse vilkårene for bruk.

2.- Intellectual Property.

Alt innhold på nettsidene til VISTA MAR er underlagt reglene om Intellectual Property og / eller industrielt. Rettigheter til innhold eies av VISTA MAR eller tredjeparter der det passer. Brukeren kan bare se og få en privat kopi av innholdet, forutsatt at slik kopiering er kun til personlig og privat bruk er strengt forbudt å bruke den til kommersielle formål.

3.- Bruker ansvar for bruk og innhold.

Du kan ikke på noen måte endre eller slette identifiserende data som finnes når det gjelder rettigheter VISTA MAR eller tredjeparter. Brukere kan bare få tilgang til innholdet gjennom hjelp eller prosedyrer som er gjort tilgjengelig for dette formålet på nettsiden til VISTA MAR eller brukes på Internett for det formålet, forutsatt at de ikke innebærer brudd på immaterielle rettigheter / Industrial eller skade på nettsiden til VISTA MAR og / eller informasjon eller tjenester som tilbys.

Brukeren er forpliktet til å bruke tjenestene og informasjon på nettstedet VISTA MAR i samsvar med lov, disse generelle betingelser, moral, gode skikker og offentlig orden og sørge for riktig og lovlig bruk av tjenestene ikke lenger kan utføre følgende aktiviteter:

 • a) spre innhold eller propaganda av rasistisk, fremmedfiendtlig, pornografisk, rettferdiggjør terrorisme eller mot menneskerettighetene.
 • b) utføre handlinger i strid med rettighetene til Intellectual Property og / eller Industrial,
 • c) føre til skade på datasystemer VISTA MAR, dets leverandører eller tredjeparter og / eller innføre eller spre datavirus, malware eller andre systemer som kan forårsake skade på datasystemer,
 • d) overføre reklame eller sende uønsket e-post eller autorisert.

4.- Fornektelse og begrensninger på ansvar.

VISTA MAR ikke ansvarlig for informasjon, tjenester og / eller produkter som tilbys og / eller levert av tredjeparter gjennom nettstedet VISTA MAR, eller innhold levert av andre.

VISTA MAR er ikke ansvarlig for eventuelle skader i programvare eller maskinvare til brukeren som følge av tilgang til nettsiden til VISTA MAR eller bruk av informasjon eller applikasjoner som finnes der.

VISTA MAR ikke garantere egnethet, pålitelighet, tilgjengelighet, aktualitet eller nøyaktigheten av informasjon eller tjenester som finnes i sin hjemmeside skal ikke være ansvarlig for noen direkte eller indirekte forbindelse med bruk av innholdet på sin hjemmeside.

VISTA MAR ikke garantere at innholdet på sitt nettsted er egnet eller tilgjengelig utenfor Spania. I tilfelle at hele eller deler av innholdet på nettsiden til VISTA MAR anses ulovlig i andre land enn Spania, tilgang til dem og deres bruk av brukere land er forbudt, og hvis dette er det skjer, vil det være utelukkende ansvaret til brukerne, som er nødvendig for å overholde gjeldende nasjonale lover.

Bruken av informasjon og innhold som vises på nettsiden til VISTA MAR og / eller tilgang til andre nettsteder av tredjeparter via tilkoblinger eller "linker" som vises på siden VISTA MAR holdes under ansvaret til de som utfører slike handlinger, som ikke er VISTA MAR ansvarlig på noen måte for skader som følge av slik bruk eller aktiviteter.

5.- VISTA MAR reserver, uten forvarsel til enhver tid, rett til midlertidig å stanse tilgangen til nettstedet sitt, og for å gjøre endringer den finner hensiktsmessig til nettstedet, tjenester eller informasjon som tilbys, presentasjon eller sted det samme, og vilkårene for tilgang og bruk av nettsiden VISTA MAR.

All informasjon mottatt gjennom dette nettstedet skal anses overført til VISTA MAR vederlagsfritt.

E-post vil ikke være gyldig for det formål å presentere påstander. Disse skal sendes til Institutt for Juridisk Rådet VISTA MAR, ligger Calle Las Majadas 4. 35510. Puerto del Carmen, Lanzarote. España., som skal i alle tilfeller prosedyren til følge.

Alle saker knyttet til nettsiden til VISTA MAR er underlagt spansk lov og er underlagt jurisdiksjonen til domstolene i Las Palmas, frafalle noen privilegium som gjelder. 

 

Logo Vista Mar

Copyright © 2024 Apartamentos Vista Mar Lanzarote.

Calle Las Majadas 4. 35510. Puerto del Carmen, Lanzarote. España

 • +34 928 51 01 59 +34 928 51 27 96

 • booking@vistamarlanzarote.com